Emtia Borsasında alınıp satılarak işlem gören “emtia” olarak adlandırılan ürünler ham petrol, doğal gaz, yağ, buğday, mısır, şeker, kahve, kakao, gümüş, altın, bakır gibi çeşitli mineraller, madenler ve gıda ürünlerinden meydana gelmektedirler. Bir malın emtia malı olabilmesi için mineraller ve ham petrol gibi yerden çıkması, buğday, mısır, kakao ve çeşitli tohumlar gibi tarımsal bir ürün olması yada altın, gümüş, bakır gibi madensel ürünler olsa da  zaman zaman çeşitli ürünlerde emtia malı olabilirler.

Emtiaların ortak özellikleri, benzerlerinin çok olması, kendilerinden daha değerli ve farklı başka bir şeylere dönüştürülebilmeleri yani işlenebilmeleridir. Bunun yanı sıra Emtia Malları değerli, yarı değerli, enerji ürünü, emisyon ürünü, kimyasal ürünler, hayvansal ürünler ve enerji ürünlerini kapsayan ara mallardır. Emtia Borsasında işlem gören bu ürünlerin değerlerini üreticileri değil tüketicileri belirmektedir. Ayrıca ülkelerin sahip oldukları Emtia Mallarının değeri, çeşidi, kalitesi çok önemlidir. Çünkü bir ülkenin sahip olduğu Emtia Mallarına bakarak o ülkenin maddi durumu hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Emtia Mallarını alıp satabilmek, bu ticareti gerçekleştirip gelir elde edebilmek için Forex Piyasasında işlem yapılması gerekmektedir. Ticareti yapılacak ürünü gidip yerinden almak,  başka bir yerde satmak gibi geleneksel yöntemlere nazaran Forex Piyasasının avantajlı ortamında, sadece internet bağlantısı olan bir bilgisayar ve sadece bir platform kullanılarak kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca yatırımcı oturduğu yerden, 24 saat, kısa veya uzun vadeli işlemler yapabilmektedir. Dolayısıyla günümüzde Emtia Mallarının ticareti ve bu piyasaya olan talep artmıştır ve her ölçekteki yatırımcı tarafından ciddi gelir aracı olarak kullanılmaktadır.

Forex Piyasasının manipüle edilemeyecek kadar büyük ölçekli bir piyasa olması, Emtia Borsasını da güvenilir kılmaktadır. Emtia Borsasındaki değişiklikler anlık olarak Forex Piyasası için işlem yapılan platformdan takip edilebilir, yine aynı platformda bulunan çeşitli zamanlara ait grafikleri yardımıyla değeri artacak ürün öngörülerek işlem yapılabilir. Fakat tüm dünyayı etkileyebilecek olayların meydana gelme ihtimali de takip edilmesi gereken bir etkendir. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelecek bir doğal afet, salgın bir hastalık, ekonomik kriz ve getirileri bütün borsa ürünlerini etkilediği gibi Emtia Borsasını da etkilemekte ve işlem göre malların fiyatlarının değişmesine sebep olabilmektedir. Tüm bunların yanında dünyanın önde gelen ekonomistlerinin piyasa yorumları ve tüyoları da özellikle acemi yatırımcılar tarafından göz ardı edilmemelidir.